Open/Close Menu Odvetniška Pelko: Odvetnik Rok Pelko in odvetnica Anja Kovač, Celje

Zagovor obdolžencev

 • zastopanje pravnih oseb,
 • zastopanje fizičnih oseb zaradi kršitve ZVCP.

Vrste storitev

 • pravni posveti, nasveti in mnenja,
 • zastopanje v disciplinskih postopkih pred delodajalci,
 • zastopanje v kazenskih zadevah pred sodišči in drugimi organi,
 • sestavljanje različnih vlog, listin ter pogodb,
 • sestavljanje odškodninskih zahtevkov,
 • zastopanje v postopkih pred delovnimi sodišči,
 • zastopanje v gospodarskih sporih, v sporih iz avtorskega prava, industrijske lastnine,
 • zastopanje strank pred sodišči in drugimi organi,
 • zastopanje v sporih zaradi motenja posesti, služnostih, stanovanjskih razmerij,
 • zastopanje v zapuščinskih postopkih,
 • postopkih za razdružitev in razdelitev solastnine,
 • zastopanje v upravnih sporih ter postopkih pred kontrolnimi in inšpekcijskimi organi,
 • zastopanje v postopku za registracijo gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov,
 • priprava splošnih aktov in statusne zadeve v zvezi z delovanjem gospodarskih družb,
 • sestava in strokovni pregled pogodb.