Open/Close Menu Odvetniška Pelko: Odvetnik Rok Pelko in odvetnica Anja Kovač, Celje

Delovno pravo

Zastopanje delavcev

 • denarni zahtevki (plače, regresi, ostalo),
 • svetovanje ob prenehanju delovnega razmerja,
 • zastopanje v disciplinskih postopkih,
 • svetovanje v primeru kršitev drugih pravic iz delovnega razmerja,
 • varstvo pri odpovedi pogodb,
 • svetovanje pri sklepanju pogodb o zaposlitvi,
 • svetovanje v internih kadrovskih zadevah,
 • priprava splošnih in posamičnih aktov,
 • vodenje in priprava disciplinskih postopkov,
 • priprava rednih in izrednih odpovedi,
 • ugotavljanje preseženih delavcev,
 • svetovanje v splošnih delovnopravnih zadevah,
 • sestava internih aktov in pravilnikov,
 • svetovanje v inšpekcijskih pregledih.