Delovno pravo

Zastopanje delavcev

 • denarni zahtevki (plače, regresi, ostalo)
 • svetovanje ob prenehanju delovnega razmerja
 • zastopanje v disciplinskih postopkih
 • svetovanje v primeru kršitev drugih pravic iz delovnega razmerja
 • varstvo pri odpovedi pogodb
 • svetovanje pri sklepanju pogodb o zaposlitvi
 • svetovanje v internih kadrovskih zadevah
 • priprava splošnih in posamičnih aktov
 • vodenje in priprava disciplinskih postopkov
 • priprava rednih in izrednih odpovedi
 • ugotavljanje preseženih delavcev
 • svetovanje v splošnih delovnopravnih zadevah
 • sestava internih aktov in pravilnikov
 • svetovanje v inšpekcijskih pregledih