Načini sodelovanja

Fizične osebe

 • pokličete nas po telefonu (vsak dan od ponedeljka do četrtka med 9.00 in 14.00),
 • na kratko opišete zadevo,
 • dogovorite se za sestanek v naši pisarni,
 • na sestanku pojasnite zadevo v celoti ter predložite celotno dokumentacijo,
 • odvetnik svetuje predvideni način in postopek reševanja,
 • izveste za stroške, ki bodo predvidoma nastali,
 • če se odločite za zastopanje, podpišete pooblastilo.

Pravne osebe

 • pokličete nas po telefonu (vsak dan od ponedeljka do četrtka med 9.00 in 14.00),
 • na kratko opišete zadevo,
 • v kolikor gre za kompleksnejšo zadevo se dogovorite za sestanek v naši pisarni, drugače nam boste lahko dokumentacijo na vpogled poslali tudi po faxu ali preko elektronske pošte,
 • na eventualnem sestanku pojasnite zadevo v celoti ter predložite celotno dokumentacijo,
 • odvetnik svetuje predvideni način in postopek reševanja,
 • izveste za stroške, ki bodo predvidoma nastali,
 • če se odločite za zastopanje, podpišete pooblastilo.

Kakovost opravljanja dela

Pri našem delu nas vodijo naslednji standardi dela:
 • zaupnost odnosa med odvetnikom in stranko,
 • ažurnost opravljanja odvetniških storitev,
 • visoka strokovnost odvetniškega dela,
 • neprekinjeno delovanje na primerih in tekoče obveščanje klientov o opravljenih storitvah,
 • korektnost odnosov do naših strank ter do nasprotnih strank, njihovih zastopnikov in organov s katerimi stopajo v stik zaposleni v odvetniški pisarni,
 • obračunavanje storitev v skladu z odvetniško tarifo, upoštevaje okoliščine primera,
 • etičnost delovanja vseh zaposlenih v skladu s Kodeksom odvetniške etike,
 • dolgoročnost sodelovanja s pogodbenimi klienti – pravnimi osebami, za katere opravljamo celovito pravno podporo kot njihova zunanja pravna služba (outsourcing).