Civilno pravo

Odškodnine

 • odškodninski zahtevki zavarovalnicam
 • zastopanje v postopku poravnavanja
 • sestava odškodninskih tožb
 • zastopanje pred sodišči

Druge pogodbe

 • sestavljanje pogodb
 • pravno preverjanje pogodb
 • zastopanje v sporih iz pogodb

Dolžniško-upniška razmerja

 • sodne izterjave dolgov
 • zastopanje dolžnikov
 • zastopanje upnikov
 • ugovori v izvršilnem postopku

Nepravdni postopki

 • urejanje meja
 • razdružitev solastnine
 • drugi nepravdni postopki