Open/Close Menu Odvetniška Pelko: Odvetnik Rok Pelko in odvetnica Anja Kovač, Celje

Odškodnine

 • odškodninski zahtevki zavarovalnicam,
 • zastopanje v postopku poravnavanja,
 • sestava odškodninskih tožb,
 • zastopanje pred sodišči.

Druge pogodbe

 • sestavljanje pogodb,
 • pravno preverjanje pogodb,
 • zastopanje v sporih iz pogodb.

Dolžniško-upniška razmerja

 • sodne izterjave dolgov,
 • zastopanje dolžnikov,
 • zastopanje upnikov,
 • ugovori v izvršilnem postopku.

Nepravdni postopki

 • urejanje meja,
 • razdružitev solastnine,
 • drugi nepravdni postopki.