Stvarno pravo

  • kupoprodajne pogodbe za nepremičnine
  • najemne pogodbe
  • posestni spori
  • ustanovitev in vpis služnosti
  • zastopanje v postopku delitve nepremičnin
  • izdelava izbrisanih pobotnic
  • vodenje postopkov zavarovanja na nepremičninah
  • pogodbe o ustanovitvi hipoteke
  • vpis v zemljiško knjigo