Open/Close Menu Odvetniška Pelko: Odvetnik Rok Pelko in odvetnica Anja Kovač, Celje
  • kupoprodajne pogodbe za nepremičnine,
  • najemne pogodbe,
  • posestni spori,
  • ustanovitev in vpis služnosti,
  • zastopanje v postopku delitve nepremičnin,
  • izdelava izbrisanih pobotnic,
  • vodenje postopkov zavarovanja na nepremičninah,
  • pogodbe o ustanovitvi hipoteke,
  • vpis v zemljiško knjigo.