Dedno in družinsko pravo

Dedno in družinsko pravo

 • sestava oporok
 • zastopanje v zapuščinskih postopkih
 • pravde v zvezi z zapuščino

Dolžniško upniška razmerja

 • sodne izterjave dolgov
 • zastopanje dolžnikov
 • zastopanje upnikov
 • ugovori v izvršilnem postopku

Nepravdni postopki

 • urejanje meja
 • razdružitev solastnine
 • drugi nepravdni postopki

Družinsko pravo

 • razveze zakonske zveze
 • dodelitve in predodelitve otrok
 • preživnine (določitev, zvišanje, znižanje)
 • razdelitve skupnega premoženja