Gospodarsko pravo

Dolžniško - upniška razmerja

Pogodbe

 • prenosi poslovnih deležev
 • cesijske pogodbe
 • posredniške pogodbe
 • pogodbe o poslovnem sodelovanju
 • gradbene pogodbe
 • delovršne pogodbe
 • priprava drugih gospodarskih pogodb

Statusne zadeve

 • ustanavljanje družb
 • priprava in vodenje skupščin gospodarskih subjektov
 • zastopanje strank na skupščinah
 • spremembe v sodnem registru
 • spremembe družbenih pogodb
 • registracija samostojnih podjetnikov (s.p.)
 • svetovanje v vprašanjih glede ustanavljanja, preoblikovanja in združitev ter prenehanja gospodarskih subjektov