Open/Close Menu Odvetniška Pelko: Odvetnik Rok Pelko in odvetnica Anja Kovač, Celje

DOLŽNIŠKO-UPNIŠKA RAZMERJA

Pogodbe

 • prenosi poslovnih deležev,
 • cesijske pogodbe,
 • posredniške pogodbe,
 • pogodbe o poslovnem sodelovanju,
 • gradbene pogodbe,
 • delovršne pogodbe,
 • priprava drugih gospodarskih pogodb.

Statusne zadeve

 • ustanavljanje družb,
 • priprava in vodenje skupščin gospodarskih subjektov,
 • zastopanje strank na skupščinah,
 • spremembe v sodnem registru,
 • spremembe družbenih pogodb,
 • registracija samostojnih podjetnikov (s.p.),
 • svetovanje v vprašanjih glede ustanavljanja, preoblikovanja in združitvah ter prenehanja gospodarskih subjektov.