Kazensko pravo

Zagovor obdolžencev

  • zastopanje v fazi preiskave
  • zastopanje na glavni obravnavi

Zastopanje oškodovancev

  • sestava kazenskih ovadb
  • priglašanje zahtevkov za povrnitev škode
  • izterjava prisojenih zneskov