Spoštovane stranke

Vabimo vas, da obiščete našo Facebook stran, kjer vas seznanjamo tudi z novimi predpisi in njihovo veljavnostjo ter tudi aktualnimi obvestili v zvezi z vladnimi odloki, sprejetimi za zajezitev COVID-19 virusa.

Cenjene stranke obveščamo, da smo se preselili v nove prostore na Ljubljanski 20 v Celju. Pisarne se nahajajo v drugem nadstropju, vhod iz Ljubljanske ceste ali iz drugega nadstropja garažne hiše.

Obveščamo vas, da v Odvetniški družbi Pelko in Kovač tedensko nudimo socialno šibkim osebam brezplačno pravno pomoč »pro bono«, in sicer vsako sredo, med 13.00 in 15.00 uro, na naslovu odvetniške pisarne Ljubljanska ulica 20, 3000 Celje.
Brezplačna pravna pomoč se izvaja v obliki pravnega svetovanja in obsega posredovanje splošnih informacij o konkretnem pravnem problemu ter okvirno pojasnitev pravnih možnosti v smeri učinkovite razrešitve le- tega.

Dedno in družinsko pravo

Pokrivamo področja sestave oporok, zastopanja v zapuščinskih postopkih, pravde v zvezi z zapuščino…

Gospodarsko pravo

Pokrivamo področja prenosov poslovnih deležev, cesijskih pogodb, posredniških pogodb…

Stvarno pravo

Pokrivamo področja kupoprodajne pogodbe za nepremičnine, najemne pogodbe, posestne spore…

Kazensko pravo

Pokrivamo področja zastopanja v fazi preiskave, zastopanja na glavni obravnavi…

NAŠE STORTIVE

  • sestava oporok, zastopanje v zapuščinskih postopkih, pravde v zvezi z zapuščino…
  • odškodninski zahtevki zavarovalnicam, zastopanje v postopku poravnavanja, sestava odškodninskih tožb…

  • prenosi poslovnih deležev, cesijske pogodbe, posredniške pogodbe…

  • svetovanje ob prenehanju delovnega razmerja, zastopanje v disciplinskih postopkih, svetovanje v primeru kršitev drugih pravic iz delovnega razmerja…

ZAPOSLENI

“Ius est ars boni et aequi.”

“Pravo je spretnost najti dobro in primerno.”

— Celsus filius

Vir: dr. Janez Krajnc, Latinski pravni reki

KJE NAS NAJDETE?

Ljubljanska 20,
3000 Celje, Slovenija,
Zemljevid →

T: 03/422 41 41
F: 03/422 41 08

info@pelko-kovac.si

PON – ČET: 08:00 – 15:00
PET: 08:00 – 14:00 oz. po dogovoru
SOB, NED, PRAZNIKI: ZAPRTO