Open/Close Menu Odvetniška Pelko: Odvetnik Rok Pelko in odvetnica Anja Kovač, Celje
 • sestava oporok,
 • zastopanje v zapuščinskih postopkih,
 • pravde v zvezi z zapuščino.

Dolžniško-upniška razmerja

 • sodne izterjave dolgov,
 • zastopanje dolžnikov,
 • zastopanje upnikov,
 • ugovori v izvršilnem postopku.

Nepravdni postopki

 • urejanje meja,
 • razdružitev solastnine,
 • drugi nepravdni postopki.

Družinsko pravo

 • razveze zakonske zveze,
 • dodelitve in predodelitve otrok,
 • preživnine (določitev, zvišanje, znižajne),
 • razdelitve skupnega premoženja.